Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОСМОС»
1.2. Код за ЄДРПОУ 20572328
1.3. Місцезнаходження Україна, 08711, Київська область, Обухівський район, с. м. т. Козин, вулиця Солов’яненка, 68
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044-520-88-78, 04572-79807
1.5. Електронна поштова адреса Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації kosmos.kiev.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення

22.04.2017 р. річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Попередньо надання згоду на вчинення значних правочинів – укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, щодо придбання сировини i матеріалів, щодо придбання техніки та обладнання, щодо продажу основних засобів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з яких, становить або перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо їх гранична сукупна вартість не перевищує 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень).
Гранична сукупність вартість правочинів: 2 000 000,00 грн.) на момент вчинення правочинів.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4 716 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 42,4088%.
Станом на 19 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 5 170 040 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, становить: 3087876 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 3087876 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Рудницький В.Ю. 22.04.2017р.

Кто на сайте

Сейчас 11 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top