Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство "Космос" (надалі - Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата  та  час  початку  і  закінчення  реєстрації  акціонерів  (представників акціонерів)  для  участі  в  Зборах:
31-го травня 2014 року з 11 год 00 хв  до 11 год 45 хв
Дата та час відкриття (проведення) Зборів:
31-го травня 2014 року о 12 год 00 хв
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:
Україна, 08711, Київська область, Обухівський район, смт Козин, вулиця Солов’яненка, 68
Місцезнаходження Товариства:
Україна, 08711, Київська область, Обухівський район, смт Козин, вулиця Солов’яненка, 68

Порядок денний :

  1. Обрання робочих органів Загальних зборів.
  2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства, балансу та порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
  6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
  7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та схвалення договорів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
  8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.


   Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
   З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись до проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10-00 до 16-00 за адресою ВАТ: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вулиця Солов’яненка, 68.

   Тел. для довідок: (044) 520-88-78, факс (045) 72 -79-807

Кто на сайте

Сейчас 10 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top