Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «КОСМОС» (надалі – Товариство)
інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2019 року з 11 години 15 хвилин до 11 години 50 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2019 року о 12:00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68, (відділ збуту).
Місцезнаходження Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, - 23 квітня 2019 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Розгляд звіту генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68, (приймальня Голови правління), кожного робочого дня з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства - Начальник ТКВ Масляник Любов Володимирівна.


Для участі в Зборах Вам необхідно мати з собою:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 520-88-78, факс (045) 727-98-07.

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top