Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство "Космос" (надалі - Товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата  та  час  початку  і  закінчення  реєстрації  акціонерів  (представників акціонерів)  для  участі  в  Зборах:
18-го вересня 2015 року з 11 год 15 хв  до 11 год 45 хв
Дата та час відкриття (проведення) Зборів:
18-го вересня 2015 року о 12 год 00 хв
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:
Україна, 08711, Київська область, Обухівський район, смт Козин, вулиця Солов’яненка, 68, (Літера А, - Адміністративна будівля. Відділ збуту)
Місцезнаходження Товариства:
Україна, 08711, Київська область, Обухівський район, смт Козин, вулиця Солов’яненка, 68

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
Перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 вересня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :

 1. Про обрання лічильної комісії зборів Товариства.
 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 3. Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства.
 4. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства).
 5. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
 6. Про відкликання голови та членів Правління Товариства.
 7. Про обрання виконавчого органу Товариства.
 8. Про відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

   Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68, (приймальна Голови правління), кожного робочого дня з 10.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства Начальник торгівельно - комерційного відділу – Масляник Любов Володимирівна. 

Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіренність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок: (044) 520-88-78, факс (045) 727-98-07.

Наглядова рада ВАТ «КОСМОС»

Шановні акціонери!
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 14 вересня 2015 р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Кто на сайте

Сейчас 15 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top